Allmänna villkor för anmälan till kurs
 
Anmälan till kurs
Enklast anmäler du dig till våra utbildningar via Acinos webbplats. Vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse till dig efter att vi har mottagit din anmälan. Om informationen i denna bekräftelse inte stämmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt, kontaktuppgifter finner du på Acinos webbplats.
 
Kursavgift
Kursavgiften faktureras tidigast tre veckor innan kursstart. Alla utbildningars avgifter framgår av respektive utbildningsbeskrivning på Acinos webbplats.
 
Alla på webbplatsen angivna priser är exklusive moms.
 
I avgiften ingår utförlig kursdokumentation samt morgon- och eftermiddagskaffe och lunch.
 
Avbokning
Följande gäller för av- och ombokning:
•avbokning skall ske tidigare än tre veckor innan kursstart för att slippa avgifter.
•sker avbokning senare än tre veckor före kursstart debiteras hela avgiften.
•en genomförd kursanmälan kan kostnadsfritt överföras till annan deltagare från samma företag.
 
Tider för genomförande
Framgår på Acinos webbplats för aktuellt kurstillfälle.
 
Ändrat datum eller inställt kurstillfälle
Acino förbehåller sig rätten att flytta kursdatum för ett specifikt kurstillfälle då det är för få anmälningar eller pga av sjukdom. Dock ska Acino verka för att nytt datum så mycket som möjligt passar de tidigare anmälda deltagarna och samtidigt erbjuda de tidigare anmälda deltagarna möjlighet att avanmälan sig utan kostnad. Acino förbehåller sig rätten att ställa in kurstillfälle om aktuella lärare inte finns kvar som medarbetare hos Acino. Vid inställt kurstillfälle ska kursdeltagare få sin kursavgift återbetald. Acino står inte för eventuella kringkostnader som exemplevis resor eller logi kopplat till ett ändrat kursdatum eller inställt kurstillfälle.