Acino är ett IT-bolag med rötter i Norrland. Vi specialiserar oss på systemutveckling. Vårt främsta syfte är att hjälpa företag att realisera bra idéer till fantastiska appar, produkter och tjänster.

Vilka är vi?

Acino grundades 2006 som en avknoppning från ett forskningsprojekt vid Umeå universitet. Sedan starten har grunden varit att erbjuda våra kunder produktionsutveckling och konsulting. Under årens gång har Acino vuxit, tagit på sig fler uppdrag och kunder samt ökat i personalstyrka.

Vi på Acino värnar om att ha nöjda kunder och nöjd personal

Vi tycker att det är viktigt att arbeta med transparens, där kunder är med under hela arbetsprocessen. Detta resulterar enligt oss i ett bättre samarbete och slutresultat.

Vi vill att våra anställda ska känna att jobbet är roligt och utvecklande och erbjuder därför kompetensutveckling, kompetensspridning och personlig utveckling. Att trivas på sin arbetsplats är också något vi på Acino lägger vikt vid, och anordnar aktiviteter som: kickoffs, afterworks, konferenser, den årliga skidresan till Kittelfjäll, för att skapa en tajtare grupp.

Acinos värdegrunder

Mission

Vi tror att genom ett nära samarbete med våra kunder kunna förverkligar deras idé till succé.

Kärnvärden

Acino strävar efter att vara:

  • Pålitliga
  • Inkluderande
  • Engagerande

Vision

Vi har en vision om att skapa den trevligaste arbetsplatsen där alla anställda, samt utomstående parter, trivs och känner sig inkluderade.