INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE KURSDELTAGANDE
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 
Från 2018-05-25 gäller följande policy för Acino.
 
Acino värnar om din personliga integritet. Du som kund ska känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss. Acino strävar efter att all information ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt. Policyn utgår från gällande dataskyddsförordningen, GDPR (läs vidare: https://www.datainspektionen.se/om-integritet/).
 
Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden eller då vi vill marknadsföra våra tjänster. Samtidigt behandlar vi endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
 
Varför behöver vi dina personuppgifter?  
För att underlätta vår utbildningsadministration lagrar vi uppgifter om namn, företag, e-post, telefon och annan information som behövs för att vi ska kunna ge dig en bra utbildningsleverans. I många fall behöver vi dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra din utbildning hos oss.
 
Vi behöver även personuppgifter för att skicka relevant information till dig om vår verksamhet och kommande utbildningsaktiviteter. Det görs i form av nyhetsbrev och erbjudanden. Kunddata kan även komma att användas för statistiska ändamål samt för utveckling och analys. Ditt namn och din e-postadress används även för att kunna svara på dina frågor eller synpunkter via mail och webbformulär.
 
Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?
Personuppgifter samlas till exempel in genom formulär, inkommande mail eller telefonsamtal. Är du, eller har varit, kursdeltagare hos oss, lagras din kursspecifika information så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller avtal. Därefter raderas de kursspecifika personuppgifterna enligt gällande gallringsrutin.
 
Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och kursutveckling.
De personuppgifter vi har i vårt kundregister som används för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden om Acinos kommande utbildningsaktiviteter sparas tills du avregistrerar dig själv.
 
Vill du inte ha information om våra kommande utbildningar och nyhetsbrev så kan du avanmäla dig via nått av våra nyhetsbrev eller via mail, kontaktuppgifter finner du på vår hemsida.
 
Om information som vi sparat om dig ska behandlas i ett annat syfte än det som har angivits vid insamlingstillfället kommer vi att informera dig om detta.
 
Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår oss via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar via vår hemsida.